Gokyo # 3 is the third series of 8 moves that Judokas learn. The throws are:

Ko-soto-gake, Tsuri-gosh, Yoko-otoshi, Ashi-guruma, Hane-goshi Harai-tsuri-komi-ashi, Tomoe-nage, and Kata-guruma.